Gaby den Held - Schrijver
Terug 

Fotoregistratie Interview Antwerpen
Kartonnen Dozen/Holebibib/Het Roze Huis, 3 juli 2016
Inspirerende lezing en interview in Het Roze Huis bij Holebibib, georganiseerd door Kartonnen Dozen/Holebibib en Het Roze Huis.
Interview: Ann van de Vloet

Foto's: Jan van der Veen
"Ik heb die sprookjeswereld niet gebruikt om mijn kop het in zand te steken. Ik heb die gebruikt om mijn eigen stem te vinden waarmee ik juist die harde werkelijkheid beter te lijf kan gaan. Zonder te ontkennen wat naar en lelijk is, maar met open oog voor wat mooi is."
Ik vind zeker het transgender thema ondervertegenwoordigd in de literatuur. Natuurlijk zijn er wel meer romans geschreven met een transgender als hoofdpersonage. Al zijn dat er voor het Nederlandstalige taalgebied zeker niet veel. Maar dan gaat het in alle gevallen over het transgender zijn an sich.
Een moraal? Ik hou eigenlijk niet zo van een moraal. Maar als ik er één moet bedenken voor MAAN dan is het: Vind je eigen kracht in je eigenheid, vind jouw individuele kern en kijk dan de wereld en de werkelijkheid recht in de ogen.